Lon nhôm

Dung tích: 330ml
Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Tự Nhiên (Lon 330 ml)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Lon 330ml)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Lon 330ml)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Lon 330ml)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Lon 330ml)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Lon 330ml)

Blueberry

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Lon 330ml)

Táo-xanh

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Lon 330ml)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Kumquat-and-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Lon 330ml)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Lon 330ml)

Cong-dung-cua-trai-nhau

Danh mục sản phẩm

Các sản phẩm nước ép trái nhàu
pure noni juice

Chai thủy tinh

Dung tích: 750ml

Pomegranate

Lon nhôm

Dung tích: 330ml

Noni-nguyen-chat

Chai nhựa

Dung tích: 1L

Passion-Fruit

Chai nhựa

Dung tích: 350ml

Noni---atoso-do