Liên hệ

Công ty Cổ phần Sản xuất Dorafoods

tel. (+84) 898 63 38 61
website: www.dorafoods.vn
Số 48, Tổ 3, Xuân Bách, Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Gửi email tư vấn

Trụ sở chính

tel. (+84) 898 63 38 61
[email protected]

Chi nhánh Gia Lai

tel. (+84) 898 63 38 61
[email protected]

Nhà máy sản xuất

tel. (+84) 898 63 38 61
[email protected]

Dành cho xuất khẩu

tel. (+84) 898 63 38 61
[email protected]