Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần gần nhất vào ngày 27/07/2022.

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng, Dorafoods đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho cá nhân và tổ chức khi đăng ký tại website:

https://www.dorafoods.vn

Dorafoods hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn (người sử dụng) là quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân bạn cung cấp. Ngoài ra, thông tin bạn gửi cho Dorafoods để phản hồi lại yêu cầu cung cấp thông tin qua email hoặc các cách tiếp cận khác sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật này.

Qua việc truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký liên hệ, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Dorafoods có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, người dùng vẫn sử dụng website này có nghĩa là người dùng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của Dorafoods.

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

Phạm vi sử dụng thông tin

Quyền hợp pháp của người sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có thể có một số quyền theo luật địa phương của người sử dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà Dorafoods nắm giữ về người sử dụng.

Liên kết khác

Liên kết đến website khác

Website có thể dẫn đến một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu từ các công ty thành viên, đơn vị khác của Dorafoods. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết này. Dorafoods không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. Dorafoods từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

Liên kết từ website khác

Dorafoods không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép "đặt toàn bộ" hay "nhúng" bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của website https://www.dorafoods.vn mà chưa có sự đồng ý của Dorafoods.

Liên kết từ website khác

a. Thông tin hiển thị trên website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Dorafoods về sự phù hợp của thông tin, dịch vụ mà người sử dụng lựa chọn.

b. Dorafoods từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.