Vì sao chọn Dorafoods

VÌ SAO CHỌN

DORAFOODS

Đã trải qua quá trình hình thành và phát triển, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất nước Noni và đang vươn tầm ra quốc tế, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của Công ty. Tại Dorafoods, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi.

Quy-trinh
Năng-động

Môi trường lao động năng động, sáng tạo tạo nguồn cảm hứng & năng lượng vô tận.

Đã trải qua quá trình hình thành và phát triển, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất nước Noni và đang vươn tầm ra quốc tế, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của Công ty. Tại Dorafoods, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi.

Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng với năng lực của từng nhân sự

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý nhất của Dorafoods nên chúng tôi xem tiền lương cũng là tiền đầu tư hiệu quả nhất. Chính vì thế làm việc tại Dorafoods, bạn sẽ nhận được mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường.

Lương
Job

Nhiều cơ hội cho công việc mới phù hợp với năng lực và phẩm chất của mỗi cá nhân

Dorafoods dẫn đầu trong sản xuất nước Noni tại Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế nhưng chúng tôi luôn có tham vọng phát triển hơn nữa. Trong quá trình phát triển và mở rộng đó sẽ có nhiều công việc mới được tạo ra, bạn sẽ có cơ hội được thử sức với những vai trò, thách thức mới. Điều này cũng giúp khơi dậy năng lực tiềm ẩn và khả năng sáng tạo của bạn.

Chương trình đào tạo nhân viên giúp nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển toàn diện.

Chúng tôi quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Vì thế, là nhân viên của Dorafoods bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hòan thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng cũng như các buổi tham gia huấn luyện thực tế được chúng tôi tổ chức thường xuyên.

Đào-tạo
Banner-dorafoods