Chai nhựa PET

Dung tích 1L
Pure

Nước ép trái Nhàu

Nguyên Chất (Chai 1L)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Chai 1L)

Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Đỏ Tự Nhiên (Chai 1L)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Chai 1L)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Chai 1L)

Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Chai 1L)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Chai 1L)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Chai 1L)

Apple

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Chai 1L)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Chai 1L)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Chai 1L)

Kumquat-vs-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Chai 1L)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Chai 1L)

Bueberries

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Chai 1L)

Cong-dung-cua-trai-nhau

Danh mục sản phẩm

Các sản phẩm nước ép trái nhàu
pure noni juice

Chai thủy tinh

Dung tích: 750ml

Pomegranate

Lon nhôm

Dung tích: 330ml

Noni-nguyen-chat

Chai nhựa

Dung tích: 1L

Passion-Fruit

Chai nhựa

Dung tích: 350ml

Noni---atoso-do