Chai nhựa PET

Dung tích 350ml
Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Chai 350ml)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Tự Nhiên (Chai 350ml)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Chai 350ml)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Chai 350ml)

Green-Apple

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Chai 350ml)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Chai 350ml)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Chai 350ml)

Kumquat-vs-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Chai 350ml)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Chai 350ml)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Blueberries

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Chai 350ml)

Noni---viet-quat
Cong-dung-cua-trai-nhau

Danh mục sản phẩm

Các sản phẩm nước ép trái nhàu
pure noni juice

Chai thủy tinh

Dung tích: 750ml

Pomegranate

Lon nhôm

Dung tích: 330ml

Noni-nguyen-chat

Chai nhựa

Dung tích: 1L

Passion-Fruit

Chai nhựa

Dung tích: 350ml

Noni---atoso-do