Khả năng tăng cường miễn dịch và chống lại gốc tự do của nước Noni.

KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CỦA NONI

Trên 2 mô hình gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid và tia xạ cao quả nhàu liều 6g/kg thể trọng uống liên tục 5 ngày liền và 9 ngày liền đã làm cải thiện rõ rệt các chỉ số đánh giá chức năng miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào cũng như các chỉ số đánh giá tình trạng chung miễn dịch như: trọng lượng lách và tuyến ức tương đối và số lượng bạch cầu.

Tăng-cường-miễn-dịch

1. Ảnh hưởng của cao trái nhàu lên các chỉ số miễn dịch chung

Theo dõi trọng lượng lách và tuyến ức tương đối có thể đánh giá phần nào đáp ứng miễn dịch dịch thể do các tế bào limpho B và limpho T đảm nhận.

Các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm “Nghiên cứu ảnh hưởng của cao trái nhàu trên động vật thực nghiệm bị gây suy giảm miễn dịch bằng Cyclophosphamid và tia chiếu xạ”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, động vật thực nghiệm sử dụng dịch chiết từ cao trái nhàu tăng đáng kể hoạt động miễn dịch của các tế bào limpho và mono so với động vật thực nghiệm sử dụng giả dược. Điều này cho thấy cao trái nhàu làm giảm tác dụng ức chế miễn dịch do Cyclophosphamid gây ra. Tác dụng này có thể do cao trái nhàu tăng cường đáp ứng miễn dịch đặc hiệu mạnh hơn trên miễn dịch không đặc hiệu.

2. Ảnh hưởng của cao trái nhàu lên đáp ứng miễn dịch dịch thể

Ở chuột nhắt trắng tỷ lệ limpho bào T có thụ thể tự nhiên với hồng cầu cừu rất ít, chỉ chiếm 1-2%. Trong khi tỉ lệ này rất cao đạt 80-90% ở tế bào limpho B, đây là đặc tính khác biệt giữa limpho bào B và bào T giữa người và chuột nhắt trắng, nhờ đó có thể đánh giá một phần cấu trúc bề mặt và khả năng kết hợp kháng nguyên của limpho bào B thông qua “Tỉ lệ tế bào limpho lách tạo hoa hồng mẫn cảm”. “Tỉ lệ tế bào limpho lách tạo quầng dung huyết” không những đánh giá được khả năng tiết kháng thể đặc hiệu của limpho B mà còn đánh giá được các thụ thể bề mặt của tế bào này với C3 của bổ thể.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở chuột nhắt trắng sử dụng cao trái nhàu làm tăng rõ ở cả hai chỉ số trên. Như vậy, cao trái nhàu làm tăng số lượng của các tế bào miễn dịch dẫn tới tăng trọng lượng của cơ quan limpho, tăng khả năng đáp ứng miễn dịch của các tế bào limpho B với kháng nguyên đặc hiệu.

3. Ảnh hưởng của cao trái nhàu lên đáp ứng miễn dịch tế bào

Phản ứng bì với kháng nguyên OA có giá trị để đánh giá đáp ứng miễn dịch tế bào với kháng nguyên OA của các limpho bào T đảm nhận. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao trái nhàu làm tăng phản ứng này rõ ràng. Điều này cho thấy cao trái nhàu cũng làm tăng đáp ứng miễn dịch tế bào.