Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018

TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể công ty Dorafoods chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thành công “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” vào trong quản lý. Hệ thống này đã được chứng nhận và có giá trị trên toàn cầu.

ISO-22000-2018-Icon
ISO-22000-2018-VI-small-size
ISO-22000-2018-EN-small-size
QD-cap-giay-chung-nhan-he-thong-an-toan-thuc-pham-ISO-22000-2018