Tiêu chuẩn chất lượng

TIÊU CHUẨN 3 KHÔNG

CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO ĐƯA ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM GIÁ TRỊ NHẤT CHO KHÁCH HÀNG

Với ý niệm đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên để giữ lại những hương vị ngon ngọt thuần túy vốn có của nó. Chúng tôi đã giầy công nghiên cứu ra những sản phẩm được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên. Dorafoods chúng tôi đã xây dựng “Tiêu chuẩn 3 không” và áp dụng vào trong sản xuất một cách chặt chẽ.

TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN CẦU ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể công ty Dorafoods chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thành công “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” vào trong quản lý. Hệ thống này đã được chứng nhận và có giá trị trên toàn cầu.

ISO-22000-2018-EN-small-size
GMP

TIÊU CHUẨN GMP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể công ty Dorafoods chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thành công “Hệ thống quản lý thực hành sản xuất tốt” vào trong quản lý. Hệ thống này đã được chứng nhận và có giá trị trên toàn cầu.

QCVN 6-2:2010/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN

Các sản phẩm nước Noni của Dorafoods được xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam số QCVN 6-2:2010/BYT về đồ uống không cồn”. Đảm bảo mọi điều kiện để lưu hành trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

PHÙ HỢP VỚI MỌI YÊU CẦU KHẮT KHE NHẤT ĐỐI VỚI THỰC PHẨM

Dorafoods đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe và được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Qua đó, sản phẩm để được đưa ra thị trường cần được kiểm tra một cách nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm.

CÔNG BỐ HỢP QUY

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH SẢN PHẨM VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Xem và tải về bản công bố phù hợp với Quy chuẩn Quốc gia Việt Nam số QCVN 6-2:2010/BYT về đồ uống không cồn. Các bản công bố này được công bố chính thức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Dorafoods.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

DANH MỤC CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM TRÊN CÁC MẪU THỬ ĐIỂN HÌNH

Xem và tải về kết quả kiểm nghiệm vi sinh, kiểm nghiệm kim loại nặng và các chỉ tiêu kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm là đồ uống không cồn theo quy định của Nhà nước. Kết quả thử nghiệm dựa trên mẫu thử điển hình.