Nước ép trái Nhàu vị Thơm (Dứa) tự nhiên – Chai 1L