NHÂN SÂM (Rhizoma et radix Ginseng)

Tên cây thuốc: Nhân sâm, Tên khoa học: Panax ginseng C.A. Mey Họ: Araliaceae

Bài viết khác:

 

NHÂN SÂM (Rhizoma et radix Ginseng)

NHÂN SÂM (Rhizoma et radix Ginseng)

Tên cây thuốc: Nhân sâm

Tên khoa học: Panax ginseng C.A. Mey

Họ: Araliaceae

 

Bài viết khác:

 

Ảnh vị thuốc Nhân sâm - Rhizoma et radix Ginseng

 

Đọc thêm chi tiết về vị thuốc: Nhân sâm – Radix Gingseng

 

 

Bài viết khác: