ĐẠI THANH DIỆP (Folium Clerodendri cyrtophylli)

Dược liệu dùng là lá cây Tùng lam (Isatis tinctoria L.), họ Cải (Brassicaceae). Tránh nhầm lẫn lá cây Bọ mẩy (Clerodendrum cyrtophyllum Turcz) thường gọi cây Đại thanh.

Bài viết khác:

Tên khoa học:

Folium Isatidis

Mô tả:

Dược liệu dùng là lá cây Tùng lam (Isatis tinctoria L.), họ Cải (Brassicaceae). Tránh nhầm lẫn lá cây Bọ mẩy (Clerodendrum cyrtophyllum Turcz) thường gọi cây Đại thanh.

Tên khoa học:

Folium Isatidis

Thu hái, sơ chế:

Lá thu hái vào hè hoặc thu, phơi nắng.

Dược năng:

Thanh nhiệt, giải độc, thanh huyết nhiệt, tán ư huyết

Bài viết khác:

Chủ trị:

– Trị nhiệt do thời khí, đơn độc, ban chẩn, họng sưng đau.
– Đau họng, ung nhọt, nhọt độc dùng Đại thanh diệp với Huyền sâm và Kim ngân hoa.
– Sốt cao kèm nổi ban dùng Đại thanh diệp với Mẫu đơn bì.

Thành phần hóa học:

Folium isatidis tinctoriae-isatan B, glucobrassicin, neoglucobrassicin, glucobrassicin-l-sulfonate, indigotin, folium baphicacanthi cusiae-indoxyl, indican

Liều lượng:

8 – 20g. Liều cao có thể dùng tới 80g.

Kiêng kỵ: