Cải tiến & Đổi mới

Quy trình sản xuất nước ép Noni của Dorafoods

You are here:

Quy trình sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của mọi sản phẩm trên thị trường, kể cả nước ép Noni của Dorafoods cũng không ngoại lệ. Dorafoods sử dụng nguồn nguyên liệu đã trải qua quá trình lên men vi sinh trong vòng 3 tháng trước khi đưa vào sản xuất. Nguyên liệu này lưu giữ toàn vẹn những đặc tính vô cùng quý báu của  nguyên liệu gốc và gia tăng được những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe trong quá trình lên men.

Quy trình sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của mọi sản phẩm trên thị trường, kể cả nước ép Noni của Dorafoods cũng không ngoại lệ. Dorafoods sử dụng nguồn nguyên liệu đã trải qua quá trình lên men vi sinh trong vòng 3 tháng trước khi đưa vào sản xuất. Nguyên liệu này lưu giữ toàn vẹn những đặc tính vô cùng quý báu của  nguyên liệu gốc và gia tăng được những dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe trong quá trình lên men.

Nội dung bài viết